Ξ Start Ξ Share Ξ Comments

Xur Position 05.12.2014 bis 07.12.2014 - NIX KAUFEN!

1453 viewsDas DLC kommt und bald hat Xur nur noch Level 32 Zeug dabei, also spart euch euer Geld lieber!


Related: Xur Position 05.12.2014 bis 07.12.2014 - NIX KAUFEN!

Friday 5th of December 2014 at 13:16


other videosEtwas stimmte mit dem Query nicht: Got error 28 from storage engine